In bạt giá chỉ 25k/m2

50.000  25.000 

0989 774 123